website
Uw winkelwagentje

Privacybeleid

In het algemeen
Dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Beleid inzake persoonsgegevens" genoemd) beschrijft hoe The Zoofamily (hierna "TheZoofamily", "ons", "ons" of "wij") informatie over u verzamelt. Het Beleid inzake persoonsgegevens is van toepassing op persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verzamelen via de website van The Zoofamily, www.thezoofamily.com (hierna "website" genoemd). Met betrekking tot uw persoonsgegevens is The Zoofamily de verwerkingsverantwoordelijke. Alle vragen aan The Zoofamily kunnen worden gedaan via de contactgegevens vermeld onder Contactgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welk doel, en wat is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens? 
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over u en uw gebruik van de website, bijvoorbeeld welk type browser u gebruikt, de zoektermen die u gebruikt op de website, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over uw computer.

  • Het doel hiervan is om de gebruikerservaring en de functie van de website te optimaliseren en gerichte marketing uit te voeren, inclusief retargeting via Facebook en Google. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk zodat wij onze belangen kunnen nastreven bij het verbeteren van de website en het tonen van relevante aanbiedingen.
  • De rechtsgrondslag voor de verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 6, lid 1 f.

Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op de website, verzamelen wij de informatie die u persoonlijk verstrekt, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode, informatie over welke producten u koopt en welke u ook hebt geretourneerd, leveringswensen en informatie over het IP-adres van waaruit uw aankoop wordt gedaan. Bij het verwerken van bestellingen en overeenkomsten met onze agent, retailers en andere samenwerkingspartners kan het in sommige gevallen gaan om de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden rechtstreeks verzameld van de relevante samenwerkingspartner of via onze agenten. De gegevens omvatten naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over welke producten u koopt en alle producten die u hebt geretourneerd, leveringswensen en informatie over het IP-adres van waaruit uw aankoop wordt gedaan.

  • Het doel hiervan is om ons in staat te stellen de producten te leveren die u hebt besteld en om onze overeenkomst met u na te komen, en bovendien dat wij in staat zijn om uw recht op retourgoederen te beheren en klachten te maken. We kunnen ook informatie over uw aankoop verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder boekhouding en boekhouding. Wanneer een aankoop wordt gedaan, wordt het IP-adres verzameld om onze belangen na te streven om fraude te kunnen voorkomen.
  • De rechtsgrondslag voor de verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 6, lid 1 ter, artikel 1 quater en 1f.

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen wij informatie over uw e-mailadres.

  • Het doel hiervan is dat we onze interesse in de mogelijkheid om u te kunnen voorzien van de nieuwsbrief voort te zetten.
  • De rechtsgrondslag voor de verwerking is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 6, lid 1 bis of 1 f.


Ontvangers van persoonsgegevens
Informatie over uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer en specifieke leveringswensen worden doorgestuurd naar GLS, UPS of een vervoerder, die de levering van de gekochte goederen aan u bezorgt. Informatie kan worden toevertrouwd aan externe partners, die de informatie namens ons verwerken. We gebruiken externe partners onder andere om de technische werking van en verbeteringen aan onze website te beheren, nieuwsbrieven en targetmarketing uit te geven, inclusief retargeting, en voor uw beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers en staan onder onze instructies, en ze verwerken gegevens waarvan wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn. De gegevensverwerkers mogen de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de nakoming van de overeenkomst met ons en zijn in dit verband onderworpen aan vertrouwelijkheid. We hebben schriftelijke verwerkersovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken. Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics eigendom van /Google LLC en Facebook Inc. zijn gevestigd in de VS. De nodige garanties voor de overdracht van gegevens naar de VS worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker in het kader van het EU-US Privacy Shield, zie de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, artikel 45.


Uw rechten
Om openheid te creëren met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, als verwerkingsverantwoordelijke, moeten wij u op de hoogte brengen van uw rechten.

Recht op toegang
U heeft te allen tijde het recht om bij ons informatie op te vragen over onder andere welke gegevens we over u hebben geregistreerd, welk doel de registratie dient, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers van gegevens er kunnen zijn, en informatie over waar de gegevens vandaan komen. U heeft recht op een kopie van de persoonsgegevens, die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen, moet u een schriftelijk verzoek per e-mail sturen naar info@thezoofamily.com. U kan worden gevraagd om te bewijzen dat u bent wie u beweert te zijn.

Recht om correctie te maken

U hebt het recht om ons te bevelen onjuiste informatie over u te corrigeren. Als u zich bewust bent geworden van een fout in de informatie die we over u hebben geregistreerd, wordt u gevraagd om hierover schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat we de informatie kunnen corrigeren. 

Recht op verwijdering

In bepaalde situaties heeft u het recht om al uw persoonsgegevens bij ons te laten wissen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere wettelijke basis hebben om door te gaan met de verwerking. Voor zover de verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of dat een wettelijke verplichting kan worden vastgesteld, uitgeoefend of verdedigd, zijn wij niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking tot opslag 

In bepaalde situaties heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens alleen te beperken tot 
opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie over u onjuist is.

Recht op dataportabiliteit
In bepaalde situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons persoonlijk hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat aan u te laten doorstaan en het recht hebt om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, inclusief profilering uitgevoerd om ons te richten op onze direct marketing. Bovendien heeft u het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wij uitvoeren op basis van het nastreven van onze legitieme belangen op grond van welke informatie wij verzamelen. 

Recht om toestemming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via e-mail info@thezoofamily.com.

 

Recht om te klagen
U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.dataprotectionauthority.be/

Wissen van persoonsgegevens

Met betrekking tot de verzamelde gegevens over uw gebruik van de website, cf. welke informatie wordt verzameld, hebben we dit verwijderd wanneer deze niet meer relevant is voor ons. Informatie verzameld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief wordt verwijderd zodra u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt ingetrokken, tenzij er een andere basis is voor de verwerking van de informatie. Met betrekking tot informatie die is verzameld in verband met aankopen die u via de website hebt gedaan, cf. welke informatie wordt verzameld, zullen we deze over het algemeen verwijderen na drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin u uw aankoop hebt gedaan. Informatie kan echter voor een langere periode worden opgeslagen als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als dit nodig is omdat een wettelijke eis kan worden vastgesteld, uitgeoefend of verdedigd, of als opslag noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Boekhoudmateriaal wordt vijf jaar tot het einde van een kalenderjaar bewaard om te voldoen aan de vereisten inzake boekhoudwetgeving. 

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen tegen het per ongeluk of illegaal vernietigen, verliezen of niet gebruiken van persoonsgegevens. Alleen werknemers die echt behoefte hebben om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens om hun werk uit te voeren, krijgen toegang tot de persoonsgegevens.

Contactgegevens
The Zoofamily is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid inzake persoonsgegevens of een of meer van uw rechten wilt uitoefenen die in paragraaf 4 zijn beschreven, neem dan contact op met:
 

The Zoofamily
Lobeliastraat 4
8670 Koksijde
Belgium
Telephone: (+32) 471 78 32 29
E-mail: info@thezoofamily.com

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit beleid inzake persoonsgegevens kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U vindt de nieuwste versie van ons Persoonsgegevensbeleid altijd op onze website.

Open newsletter confiirm popup